17.05.2009 - Přípravy na závod vrcholí

V pátek a v sobotu byl upraven terén v arálu závodiště Mohelnických lomů pro Velkou cenu Mohelnice truck trial 2009. Snad největší úpravou prošla sekce tzv. bazénky. I v dalších sekcích byly provedeny zemní práce a přemístění zeminy. Byla upravena i zadní sekce ve velkém lomu, tzv muldy. V polovině svahu naproti nové tribuny byl vybudováni ochranný val, aby v případě převrácení vozidla nedošlo k jeho koulení z celého svahu dolu (třetí foto z leva v prostřední řadě). A mnoha jiných drobných překopávek.

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009