09.05.2018 - Začínáme za 10 dní

VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2018 začíná již za 10 dní!

OSM ZÁSAD PRO DIVÁKY


Každý divák vstupuje do areálu závodiště dobrovolně a na svoje vlastní nebezpečí. Nevstupujte do ohraničených soutěžních sekcí.


Ohraničení sekcí páskou není pro Vás hranicí bezpečnosti, ale pouze ohraničení
soutěžních sekcí pro soutěžící posádky.


Pravidla závodu jsou povinná a závazná pro všechny účastníky závodu včetně
Vás diváků.


Dbejte pokynů komisařů a pořadatelů.


Pohyb všemi dopravními prostředky, včetně čtyřkolek, motorek a kol,
je v areálu závodiště zakázán, kromě určených výjimek, kterými jsou tělesně
postižení občané, děti v kočárku a vozy pořadatele, záchranných systémů
a zásobování.


Žádným způsobem neukazujte posádkám, jak mají jet nebo jak jsou daleko
od ohraničení sekce. Můžete tím způsobit diskvalifikaci posádek.


Svojí nedisciplinovaností a nerespektováním pokynů komisařů a pořadatelů
můžete zapříčinit zastavení závodu.


Protože součástí doprovodného programu jsou vyhlídkové lety vrtulníky nad závodištěm a jeho okolím, je z bezpečnostních důvodů používání dronů v průběhu závodu ZAKÁZÁNO.

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009