22.02.2019 - Aktualizace pravidel truck trialu

Od 1. ledna 2019 jsou v platnosti aktualizovaná pravidla truck trialu. Co aktualizace v pravidlech změnila? Tou nejpodstatnější změnou je zrušení ustanovení, že "všechny úpravy a změny, které nejsou výslovně zakázány jsou dovoleny". To znamená, že je dovoleno pouze to, co je uvedeno v pravidlech.
Od letošního roku již není možné v průběhu závodu měnit spolujezdce. Další změnou je přísný zákaz vjíždění do prostorů mimo sekce, které nejsou výslovně povolené. Pokud posádka tento zákaz poruší bude nekompromisně ze závodu vyloučena.
Dále byla pravidla doplněna o ustanovení, že podpisem na přihlášce posádka souhlasí s dodržováním pravidel.
Upraveny byly možnosti vznesení protestu k hodnocení sekce. Nebude již možné k hodnocení z předešlé sekce podat protest. Do bodového hodnocení penalizace byla doplněna penalizace za přítomnost osoby ve vozidle, která nebude uvedena v přihlášce.
Aktualizace přinesla změny i v technické části pravidel. Při sporných otázkách ohledně seriového provedení vozidla bude nutné doložit doklad od výrobce, že se jedná o sériové vozidlo. Dále bylo doplněno, že pokud vozidlo bylo již v minulosti přihlášeno do závodu anebude nijak změněno, nutnost doložení dokladu od výrobce nebude vyžadována. Od letošního roku bude mít možnost rozhodovat o technických protestech i ředitel závodu. Dosud tuto možnost měli pouze hlavní a technický komisař.
Pokud vozidlo nebude vybaveno předepsaným osvětlením, nemusí být vpuštěno na start v případě snížené viditelnosti a pokud nebude mít vozidlo čelní sklo, musí být posádka vybavena ochrannými brýlemi.

Doporučujeme posádkám seznámit se se změnami pravidel. Platné znění pravidel od 01.01.2019 naleznete zdePro přehlednost jsou změny platné od 1.1.2019 zvýrazněny tučným písmem.

 

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009