17.04.2019 - DIVÁCKÁ SOUTĚŽ O VSTUPENKYDIVÁCKÁ SOUTĚŽ
O VSTUPENKY NA VELKOU CENU MOHELNICE
TRUCK TRIAL 2019

I pro letošní rok pro Vás připravili pořadatelé VELKÉ CENY MOHELNICE TRUCK TRIAL 2019, AMK Mohelnice v AČR a AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník, ve spolupráci s partnerem závodu ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. oblíbenou soutěž pro diváky o vstupenky na VELKOU CENU MOHELNICE TRUCK TRIAL. Pravidla soutěže se nemění. Jedná se o soutěž v hledání nákladních aut společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. s reklamou závodu.

INFORMACE O SOUTĚŽI

 soutěž bude zahájena v pondělí 29. dubna 2019 od 00:00 hod  soutěž bude ukončena nahlášením prvních dvaceti vozidel; nejpozději v neděli 12.května 2019 ve 24:00 hod  do soutěže je vloženo 40 ks vstupenek  každý výherce získává 2 ks vstupenek  vyhrává prvních dvacet nahlášených vozidel  z dvaceti výherců bude v sobotu 18. května 2019 ve 14 hodin při vlastním závodu vylosován hlavní výherce, pro kterého připravili pořadatelé závodu vyhlídkový let vrtulníkem pro dvě osoby  nad areálem závodiště VELKÉ CENY MOHELNICE a jeho okolím  z ostatních devatenácti výherců budou v sobotu 18. května 2019 při vlastním závodu vylosováni další dva výherci, pro které připravili pořadatelé závodu jízdu v závodním dakarském speciálu JAMAL BONVER DAKAR TÝMU 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 výhercem vstupenek se stává ten, kdo zašle SMS se všemi požadovanými údaji o vozidle, které je ještě zařazeno do soutěže a bude vyhodnocen jako první nálezce daného vozidla  každé vozidlo je možné nahlásit pouze jednou, tzn. vozidlo, které bylo již nahlášeno, bude z další soutěže vyřazeno. Seznam vozidel, která již byla „nalezena" a tedy vyřazena ze soutěže bude zveřejněn na internetových stránkách VELKÉ CENY MOHELNICE TRUCK TRIAL a ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.  mezi dvacet výherců může být účastník soutěže zařazen pouze jednou. Taktéž z jednoho telefonního čísla může být účastník soutěže zařazen mezi dvacet výherců pouze jednou  v případě, že obdržíme více SMS na jedno vozidlo, které ještě bude zařazeno v soutěži, bude rozhodovat pořadí podle času, ve kterém SMS zprávy došly  údaje, které soutěžící zašlou ve svých SMS, budou ověřeny pomocí satelitního systému  do soutěže budou zařazeny pouze SMS, které obsahují požadované a správné údaje. Všechny ostatní SMS budou vyřazeny ze soutěže  soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. a jejich rodinní příslušníci 

Na vozidlech společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.bude následující reklama závodu

CO UDĚLAT PROTO, ABYSTE VYHRÁLI?

Pokud uvidíte v době od pondělí 29. dubna 2019 do ukončení soutěže nákladní vozidlo společnosti ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. s reklamou závodu VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL, zašlete SMS zprávu s následujícími údaji:

RZ vozidla; místo a čas, kde jste vozidlo zaregistrovali; jméno a příjmení soutěžícího

na telefonní číslo

+420 739 509 421


 

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009