22.05.2024 - Závazné pokyny pro posádky

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO POSÁDKY

Pro VELKOU CENU MOHELNICE TRUCK TRIAL platí stejné administrativní podmínky jako na předchozích dvou závodech. I pro tento závod platí letošní změna, že každá posádka musí vyplnit přihlášku pro daný závod. Přihlášku musí přijít podepsat všichni členové posádky, řidič i spolujezdci. Bez vyplněné, podepsané přihlášky a technické přejímky závodního vozidla se závodu nelze účastnit.

Přihlášky se budou vyplňovat v administrativním stánku, který se bude nacházet u vjezdu do dolního (hlavního) depa. Při registraci posádky obdrží každý člen posádky pásku, která bude jednoznačně rozlišovat řidiče a spolujezdce. Podle Pravidel článku 2 odst. 2 není povolena záměna řidiče se spolujezdcem v řízení vozidla. Současně při registraci obdrží každá posádka šest pásků pro doprovod posádky. Pro registraci posádky dodržujte následující provozní dobu administrativního stánku:

Pátek  – od 18:00 hodin do 21:00 hodin
 Sobota  – od 07:00 hodin do 08:30 hodin

Technické přejímky budou prováděny v depu, takže není třeba nikam jezdit. V pátek budou probíhat od 18:00 – 20:00 hod a v sobotu od 7:00 – 9:30 hod.

Pokyny k organizaci závodu

Vzhledem ke skutečnosti, že je přihlášeno hodně posádek, bude přesun soutěžních vozidel z depa na seřadiště časově posunutý a to následovně:

v sobotu od 08:30 hodin; v neděli od 08:00 hodin.

Pro přesun soutěžních vozidel z depa na seřadiště bude v tomto čase v depu přistaveno doprovodné vozidlo. Vzhledem k tomu, že koridor pro přesun vozidel z depa na seřadiště kříží hlavní přístup pro návštěvníky do areálu závodiště, dodržujte pokyny pořadatelů pro přesun soutěžních vozidel.

Pohyb soutěžních vozidel v průběhu závodního dne je povolen pouze v koridorech pro soutěžní vozidla a podle pokynů komisařů a pořadatelů a za asistence doprovodného vozidla, sportovního komisaře či pořadatele určeného pro organizaci koridorů. Samovolný pohyb soutěžních vozidel, např. do depa apod. je zakázaný. V případě potřeby přesunu soutěžního vozidla do depa bude řešeno operativně prostřednictvím sportovního komisaře a doprovodného vozidla.

Příjezd posádek do areálu závodiště a depa je možný od čtvrtku 23.05.2024 od 14:00 hodin. Do té doby bude areál uzavřený z důvodu příprav závodu. V depu zabírejte pokud možno co nejúspornější prostory, abychom se do depa všichni vešli. Posádky tříd P, S1, S2, S4 a S5 budou v dolním (hlavním) depu po pravé straně příjezdu k areálu závodiště. Posádky tříd S3 budou v malém depu, které se bude nacházet po pravé straně po průjezdu hlavní bránou do areálu závodiště. 
Ostatní Vám bude sděleno každý den při rozpravě s posádkami.

Předem Vám děkuji za disciplinovanost a dodržování všech pokynů k organizaci závodu a ustanovení Pravidel truck trialu. Pro další informace sledujte oficiální stránky závodu. V případě potřeby, dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Oldřich Janků
sportovní ředitel závodu

Aktualizovaný plán závodiště VELKÉ CENY MOHELNICE TRUCK TRIAL 2024

 


 

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009