22.05.2024 - Důležité informace pro diváky

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DIVÁKY
Jak již jsme Vás informovali v příspěvku z 21.05.2024, byl dnes orientační plán závodiště VELKÉ CENY MOHELNICE TRUCK TRIAL 2024 aktualizován podle skutečně postavených sekcí, skutečného průběhu koridoru pro soutěžní vozidla a diváckých zón. Původně zveřejněný orientační plán závodiště, který je i na zadní straně bulletinu, berte pouze jako orientační.

Na orientačním plánu závodiště je vyznačen koridor pro přesun sotěžních vozidel. Z toho jednoznačně vyplývá, že koridor není určen pro diváky. Berte to tak, že koridor je obdoba železniční tratě. Tu také můžete přeběhnout se zvýšenou opatrností, ale zdržovat se tam nesmíte. To samé platí pro koridor pro soutěžní vozidla. Pokud v koridoru nebude pohyb soutěžních vozidel, můžete ho urychleně přejít. Zdržovat se ale v tomtoo koridoru je pro diváky ZAKÁZÁNO !.
Na plánu je v pravém horním rohu vyznačen přístup do areálu závodiště od parkoviště. Je tam vyznačena komunikace (červená šipka) pro diváky jak se bezpečně dostanou na druhou stranu závodiště. V koridoru jsou vybudovány dva přechody pro diváky přes tento koridor. U těchto přechodů budou pořadatelé dbát na bezpečný přechod přes koridor. V plánu závodiště jsou modře vyznačeny prostory pro diváky. Dále není zakázano divákům zdržovat se v soutěžních sekcích, ve kterých se nebude soutěžit. 

Každý návštěvník závodu nákladních aut v terénu by si měl uvědomit, že truck trial je extrémní sport těžkých nákladních aut v abnormálně náročném terénu. A pokud se někdo chce tohoto závodu zúčastnit jako divák, vstupuje do areálu dobrovolně na svoji vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí. Zakoupením vstupenky na závod  každý divák potvrzuje, že souhlasí se vstupem do areálu na svoji vlastní zodpovědnost a bere na sebe i zodpovědnost za děti mladší 15ti let, které se závodu zúčastní v jeho doprovodu. Pokud se závodu zúčastníte se svými čtyřnohými miláčky, je nutné mít pejsky na krátkém vodítku a s náhubkem.
Každý návštěvník závodu by měl vědět, že páska ohraničující soutěžní trialové sekce (běžně nazývané "mlíko") je ohraničení prostoru pro jízdu soutěžní posádky. Má pro posádku existenční význam, neboť pouhý dotek pásky nebo její překročení obrysem vozidla znamená diskvalifikaci posádky v dané sekci. Z tohoto důvodu je zakázáno, aby diváci se této ohraničující pásky dotýkali, natahovali nebo jakýmkoli způsobem poškozovali, neboť tímto mohou poškodit posádku v sekci a zapříčinit svým nevhodným chováním i diskvalifikaci posádky v dané sekci. V žádném případě není ohraničení sekce označení bezpečnostní zóny pro diváky. 
A právě z důvodu zajištění Vaší maximální bezpečnosti byly vvybudovány koridory pro přesuny soutěžních vozidel a vytvořeny prostory pro diváky.  Každý z návštěvníků by se měl ve vlastním zájmu seznámit se Zásadami pro účastníky závodu a dbát pokynů pořadatelů. Jde nám především o Vaši bezpečnost, kterou bez Vaší součinnosti a disciplinovanosti nebudeme schopni zajistit. Buďte opatrní a hlídejte si svoje děti, Nepodceňujte to!

 

WEBDESIGN >> Cube vision >> © 2009